آرشیو کتگوری : قواعد شعر

کانون تالیف شعر 2

تبلیغات کانالهای تلگرامی

موارد توصیه شده به واسطه تبلیغات : (گروه ها و کانالهایی که در این بخش معرفی می شوند با سایت شعر دو ارتباطی ندارد) شما ...

کانون تالیف شعر 2

برچسب قواعد شعر

هر کجا در زیر شعر نظری یا بحثی صورت گرفته بود که میتواند به دانش ادبی کاربران کمک کند یا باب بحث را برای رسیدن ...

کانون تالیف شعر 2

کارگاه آموزشی حروف قافیه

حروف قافیه حروف قافیه به دو دسته تقسیم می شوند: *الف) حروف پیش از “حرف روی” : «قافیه در اصل یک حرف است و چهار ...

تردید

کژ طبع

هر که خورد جرعه ای از می بزم حضور غرقه شود ناگهــان ژرف به نظم بحور طبع کژ و نظم سست آفت عقل است و ...

محمد محسن خادم پور

قابلیت های سبک نیمائی ( بخش سوم)

سلام اکنون که اصول دهگانه را مرور کردیم فرصت آنست که این اصول را مورد تجزیه و تحلیل بیشتری قرار دهیم یاد آوری اصل اول: ...

محمد محسن خادم پور

قابلیت های سبک نیمائی ( بخش دوم)

سلام بدون تردید در سالهای اخیرهرگاه سخن از تحول در شعر فارسی مطرح می گردد ، ذهن شنونده متوجه نیما می گردد ، هرچند که ...

تردید

« شعر – نظم ، احساس – واقعیت »

قبل از ورود به بحث اصلی بد ندیدم در مورد دو کلمه « شعر و نظم » بررسی هایی داشته باشیم تا شاید شناخت بهتر ...

محمد محسن خادم پور

قابلیت های سبک نیمائی (بخش اول)

سلام دوستان خوبم اکنون که مقدمه ی نسبتا مفصل ارائه شده در خصوص سبک نیمائی را باهم گذراندیم ، به نظر می رسد آمادگی لازم ...

تردید

حشو ( نقد نظری – استدلالی – عروضی )

در بسیاری از موارد مربوط به نقد اشعار به نکاتی برمی خوریم که افراد به صورت نقطه نظر ، واژه هایی را از بین شعر ...

محمد محسن خادم پور

قابلیت های سبک نیمائی (مقدمه)

سلام دوستان با عنایت به اینکه ورود شیوه های جدید سرودن شعر توجه ی شاعران جوان به سبک نیمائی را کاهش داده است ، برآن ...

کانون تالیف شعر 2

آموزش وزن شعر به زبان ساده – ۱۲

امیدوارم هیچ کس در تقطیع هیچ شعری دچار مشکل نشده باشد. اگر مشکلی داشتید حتما ایمیل بزنید و بپرسید. امروز به بحثی می پردازیم که ...

کانون تالیف شعر 2

آموزش وزن شعر به زبان ساده – ۱۱

همه فکر می کنند که جذابیت رباعی فقط در کوتاهی آن است اما یادتان باشد که دوبیتی هم کوتاه بوده و بسیاری از قطعه های ...

کانون تالیف شعر 2

آموزش وزن شعر به زبان ساده – ۶

احتمالا با تقطیع تمرین این جلسه حسابی گیج شده اید. احتمالا هر کار کرده اید وزن شعر نه متحدالارکان بوده نه متناوب الارکان! ناراحت نباشید… ...

کانون تالیف شعر 2

آموزش وزن شعر به زبان ساده – ۱

حتی خیلی از بچه های قوی شاعر و داستان نویس، اصول اولیه ی عروض و قافیه را نمی دانند. کتاب هایی مثل «عروض و قافیه ...

محمد فلاح

برخی از قوانین سپید

دوستانم در سایت ادبی شعر دو درود یک سری نکات یا بهتر بگویم قوانین نانوشته شاید در هیچ منبع دیگری! در جهت راهنمایی دوستانی که ...

محمد نجفی نوکاشتی

اختیارات شاعری – اضطرارات شاعری

اختیارات شاعری همواره یکی از الحاقات شعر کلاسیک پارسی بوده و مقالات و جزوه های زیادی از آن در دسترس است. گاهی مشاهده می شود ...

سایر شاعران و نویسندگان

قوانین قافیه

در مورد همین موضوع پست زیر را هم ببینید دانلود کتاب قافیه ها ارتباط شعر، وزن، و قافیه دیدگاه صاحب­نظران ادبیات: شعر، سخنی موزون و ...

سایر شاعران و نویسندگان

دانلود کتاب قافیه ها

کتاب حاضر شامل سه جلد ( الف تا ر ) ( ر تا ف ) ( ق تا ن ) می باشد در افزایش قدرت ...

Top