آرشیو کتگوری : دانلود داستان کوتاه و رمان

کانون تالیف شعر 2

تبلیغات کانالهای تلگرامی

موارد توصیه شده به واسطه تبلیغات : (گروه ها و کانالهایی که در این بخش معرفی می شوند با سایت شعر دو ارتباطی ندارد) شما ...

کانون تالیف شعر 2

داستان کوتاه

آخه من یه دخترم ماردم یک چشم نداشت ، درکودکی براثر حادثه ای یک چشمش راازدست داده بود. من کلاس سوم دبستان بودم وبرادرم کلاس ...

Top