آرشیو برچسب : آتش نشان

آرزو نوری

شوخی

با گریه مادرت شعله ور می شود از آه پدرت نفس می گیرد این که می بینی آتش است و با کسی شوخی ندارد اما ...

علی روح افزا

آتش نشان

میسوختی که شاید آتش کنی تو ، خامـوش جانبازی ات عزیزم ، کِی میشود فراموش دیدم که در « پـلاسکـو » آتش گرفته جانت پرواز ...

بتول قلمی

تقدیم به شهدای پلاسکو

ایستاده ای که شاید زخمی به من نیاید ای ملتی فدایت دردت به تن نیاید از جان گذشته ای تو بر جان نشسته ای تو ...

بتول قلمی

تقدیم به هم وطن باکفنم

از زبان مادر پسرم با عجله رفتی نمی دانم لباس می پوشیدی یاکفن توسوختی اما لباست مانده است فکر نکردی مادر منتظر است یک باردیگر ...

مهدی اکبری شیکلی

آتش نشانان

خدایا این دلیر مردان عاشق درآتش بهر عشقت پر کشیدند میان خاک و خون و آهن و سنگ سپر گشتند و ازجان دست کشیدند خدایادیدی ...

حمید حمیدی زاده

حس موج

تو می دانی نگاهت موج دریاست؟ و حس موج بر ساحل چه زیباست؟ من از احساس ساحل می نویسم اگر چه عطر دریا همچو رویاست ...

Top