آرشیو برچسب : آسایش

علی رضا مفتخرزاده

نیستی ببینی!

نیستی ببینی در نبودن تو آسایشی نیست! آرامشی نیست! همیشه بغضی تلخ به همراه دارم اما ببین! بغضم پنهان است در روحم در قلبم…! نیستی ...

حامد احمدی

ریشه تکیده

دلسرد گشته است او گوییم چو ماجرا را وز ریشه ی تکیده خشکیده شد گیا را ارکیده گشته تنها، در این زمانه ی سرد آسایشی ...

Top