آرشیو برچسب : آقا

بتول قلمی

آقا جون بیا

آقا جون بیا یک عالمه کتاب شپره یک عالمه غم یک عالمه ولوله دفترام مثل اقلیمه مثل اقالیم عالم. پنج تا ماه وستاره دوربرم می ...

اسماعیل سعیدی منش

زیارت

میان این همه دیوار شهر گم شده ام شکسته در شب آوار شهر گم شده ام نمی رسم به نگاهی به رنگ روییدن و در ...

آرزو نوری

پیوست

پیوست شده ام آقا به سرخی لبهایت پیوست شده ام حصارها ازسیاهی چشمانت شروع می شود به تلخی لبهایت …. شهر بزرگ است آقا آدم ...

آرزو نوری

زندگی

امشب برایم هر چه می خواهی بیاور بیراهه ام، بیراهه ام، راهی بیاور فکر نوشتن در سرم افتاده آقا خودکار آبی … کاغذ کاهی بیاور ...

مرتضی عباسی زاده

دردِ دل

آقا بیا , دلهای مَردُم دَرد دارد از بسکه دلسوزانِ دولتمرد دارد اینجا تمامِ فصلهای سالِ مَردُم تنها فقط یک رنگ , آنهم زرد دارد ...

ستار کعبی

آقاجون

آقاجون تو خودت میدونی دلم تو کرب بلاته دل من مثل علی اکبر حرمش زیر پاهانه آقاجون بهترین هستی برای این دل زارم خودتوخوب میدونی ...

اکبر شیرازی

شرمنده ام

اینجا کسی یعقوبِ یوسُف نیست آقا تو یوسفی اما ، زلیخا کیست آقا؟ اینجا زمین است و تمام کوچه هایش در بی وفائی نمره هاشان ...

Top