آرشیو برچسب : آلوده

سعید خرسند کاظمی

شدم عین طهرون آلوده

شدم عین طهرون آلوده… دو رو برم، بنبسته تهش آزادی… چند تا پیاده رو با تو فاصله است… زیر کدامین ایستگاه مترویی… نفس کم آوردم، ...

نرگس بهارلویی

محبوب دلم

محبوب دلم بهر چه مارا تو شکستی زنجیر وفا را تو به یکباره گسستی از بخت بد و حال بدم دل به تو بستم من ...

سعید محلوجیان

شهر

آن شب ها یادش به خیر هوا روشن بود و خاک مهتاب آلوده. اما این روز ها … زمین، زمخت آسمان، سیاه آلوده ماه. امتیاز ...

کریم لقمانی سروستانی

بیهوده نشستم

دیوانه ترازمن که دراین خانه کسی نیست آلوده به عشق هستم وُیک هم نفسی نیست باغیست که خشکیده ترازفصل خزان است غیر ازگل پژمرده ی ...

Top