آرشیو برچسب : اشتباه

مسعود کاویانی

دیوانه

دیونه ی موندن کنارت بودم و حالا زنجیر تنهایی منو از تو جدا کرده هر لحظه میبینم رسیدم اخر قصه هر لحظه روزای من تصویری ...

ناصر یوسف نژاد

اشتباه

پیش بینی ام اشتباه بود و سپس راه را بی چراغ گم کردم یک نفر بی نشانه منتظر است باید این راه را برگردم؟! جاده ...

سعید محلوجیان

بیراهه

جایی اشتباه رفته ام و راه خویش را کم کم گُم کرده ام اینجا زمین باز هم پر از ردپای سوسک های چندش آور است. ...

Top