آرشیو برچسب : انجام

خدامراد شفیعی سامانی

ذره ی گمنامم

چون صعوه سحرگاهان برشاخه وهربامم این است سرأغازم وأنست سرانجامم هرروزپی دانه هرسوی دویدم من درفکرهمی بودم کی صبح شودشامم شبهازفراق اودرأتش دل سوختم آرام ...

وحید علیزاده

گدای عشق

گدای عشق تو گشتم گدای عشق تو بسیار ببین مرا که نالانم شدم از عشق تو بیمار ببین از عشق توپیرم فغان دار و زمین ...

Top