آرشیو برچسب : ایام فاطمیه

سجاد صادقی

در مدح شما شعر هم کم دارد

در مدح شما شعر هم کم دارد هر لحظه بقیع با خودش غم دارد هروقت که نامتان برده شود امروزه بسیار برای شیعه مرهم دارد ...

سجاد صادقی

فاطمه

در ظلمت شب شهاب بودی بانو آیینه ی آفتاب بودی بانو در چشمه ی خونین دو چشمان علی پیمانه ی نور ناب بودی بانو — ...

Top