آرشیو برچسب : ببخش

گلاره

مرا ببخش

چشمانم وهمناک شده اند دستان سردم گرم و بیقرارند نگاهم خاموش و نگران است رو به پنجره نشسته ام پنجره نیمه باز روز روزی به ...

حمیدرضا کریمی

مرا ببخش

مرا  ببخش ، برای همه بود هایم که جز برای  تو بودم مرا ببخش ، برا ی اخرین  بوسه ای که بر لبانت نزدم مرا ...

Top