آرشیو برچسب : بزرگ

سلدا

و تو بزرگی …

مساحت قلب من کم است برای دوست داشتن‌‌‌ِ چون تویی… و تو بزرگی بیشتر از وسعت هر دوست داشته شدن… امتیاز این کاربر 1791 و ...

آرزو نوری

پیوست

پیوست شده ام آقا به سرخی لبهایت پیوست شده ام حصارها ازسیاهی چشمانت شروع می شود به تلخی لبهایت …. شهر بزرگ است آقا آدم ...

سلدا

زیر پوست تنم

زیر پوست تنم، زنی در بند است، زنی که نفس نمی کشد، نمی خندد، زنی که شکسته اما بزرگ، هنوز چون دماوند است… زیر پوست ...

آنیا

وصف حال تو

از اینجا یک کوه پیداست که شبیه توست؛ بیستون. از اینجا یک ستون پیداست که مرا میگیرد تا به آن تکیه دهم آنهم شبیه توست؛ ...

Top