آرشیو برچسب : بنده

سید مجید

بنده عاصی خداوندم

بنده عاصی خداوندم مثل زندانیان دربندم داغ هجران به سینه ام مانده کوه دردم اگرچه میخندم امتیاز این کاربر 736 و از اعضای عادی می ...

عنایت اله کرمی

مشق عشق

سفر کردم به جایی درجوانی برای درک عشق و مهربانی به جایی که گل و پروانه باشد شراب و سنبل و پیمانه باشد به آنجایی ...

سید علیرضا رئیسی گرگانی

بـرای درهمی

خـدایا بنــــدگان را بنده هستم بـــرای درهمــــی رقصــنده هستم اگـر بارد گدازه، سنگ و آتش … کجا گویم خدا شــرمنـــــده هستم امتیاز این کاربر 10231 ...

Top