آرشیو برچسب : بهروز حبیبی

بهروز حبیبی

هرگز در انتظار بهاری نبوده ام

هرگز در انتظار بهاری نبوده ام امیدوار یاری یاری نبوده ام بر سینه چون داغ شقایق نشسته است در جستجوی یار و نگاری نبوده ام ...

بهروز حبیبی

عصیان

باور یک درد عمیق از ترس احساس سقوط نشسته بر روی دلم همرنگ ایام هبوط در دل هزاران نکته است زبان گرفتار سکوت دردی شبیه ...

بهروز حبیبی

وطن

وطن نامت بلند و جاودان باد تمام مرز و بومت در امان باد همه روزت سرور و شادمانی غم و سختی نصیب دشمنان باد امتیاز ...

بهروز حبیبی

بهای زندگی

بس شتابان در مسیر زندگانی تاختم دوست از دشمن ره از بیراهه ها نشناختم دیده را بستم به روی عقل و دل را روی عشق ...

بهروز حبیبی

تارِ ایمان ، پودِ عشق

در جهانی عاری از ایمان و عشق معرفت را می شود ارزان فروخت داغ ننگ اندر جبین و سر بلند دیده بر چشمان یک رجّاله ...

بهروز حبیبی

فاصله

من و دل فاصله داریم از همه یار بی رنگ و ریا خیلی کمه دل من گرفته از این فاصله دارم از دست همه دنیا ...

بهروز حبیبی

گرفتم دست زیبایت در آغوش

گرفتم دست زیبایت در آغوش غم و دردم به آنی شد فراموش زشوق دیدنت قلبم فرو ریخت شدم سرگشته و شیدا و مدهوش زعمق چشم ...

بهروز حبیبی

گوهر یکدانه

ای گوهر یکدانه ام بگذار سرت بر شانه ام یکدم بیاسا در برَم ای دختر دردانه ام چشم و چراغ خانه ام چون تاج هستی ...

بهروز حبیبی

ای کاش غزل بودی

ای کاش غزل بودی بر روی لبم بودی یا همچو خیال شمع افسون شبم بودی ای کاش غمم بودی هر دم به برم بودی یا ...

بهروز حبیبی

رسم فلک

هر کس از ایمان خود دم میزند تیشه را بر ریشه محکم می زند گر به خنجر میزند دشمن زپشت دوست هم گهگاه و کم ...

بهروز حبیبی

عطریاد (دلتنگیهایم برای امام زمان)

چشم من به یاد تو گشته ابر بارانی دیده را خیال تو کرده است چراغانی مهر روی تو ای گل در وجود من پیداست منتظر ...

Top