آرشیو برچسب : بهمن

سعید خرسند کاظمی

شدم عین طهرون آلوده

شدم عین طهرون آلوده… دو رو برم، بنبسته تهش آزادی… چند تا پیاده رو با تو فاصله است… زیر کدامین ایستگاه مترویی… نفس کم آوردم، ...

عنایت اله کرمی

اسفند

اسفند دورۀ  تو دگر سر رسیده است عمرِ هوای سرد به آخر رسیده است از دی گذشت و موعدِ بهمن تمام شد گاه طلوع شمس ...

موسی عباسی مقدم

زمستان است اکنون ماه بهمن

زمستانست اکنون ماه بهمن رسیده کوچه ها سرمای توسن زسرما شانه های بید لرزید که پوشانید خودرا تا به گردن چنان یخ کرد ه از ...

Top