آرشیو برچسب : بیتاب

موسی عباسی مقدم

بیمار ولاغر می شوم …

بیمار ولاغر می شوم لاغرتر از مویی وقتی که قلبم می شود بیتاب هندویی باکی ندارم دیگر از شمشیر ابرویش وقتی که رنجم می دهد ...

علی رضا مفتخرزاده

بی تابی

آشوبم و بی تاب جاری شدم از اشک همچون رودی بر سیلاب! امتیاز این کاربر 137 و از اعضای دارای امتیاز کمتر از حد نصاب ...

Top