آرشیو برچسب : تبلور

بتول قلمی

تبلور نگاه تو

تبلور نگاه تو مرا چون تبصبصی حرام کرد قلمی *** تبحر ثریایی تو ثالوث قلب من است امتیاز این کاربر 577 و از اعضای عادی ...

Top