آرشیو برچسب : تیر

بتول قلمی

قدر خسته

قدر این خسته به جز حلقه و زنحیر نبود هدفم در دو جهان حیله و تزویر نبود پاکبازی که به یک ناله ی مرغی پر ...

سعید خرسند کاظمی

شدم عین طهرون آلوده

شدم عین طهرون آلوده… دو رو برم، بنبسته تهش آزادی… چند تا پیاده رو با تو فاصله است… زیر کدامین ایستگاه مترویی… نفس کم آوردم، ...

الهام گنج خانلو

دنیا به این بزرگی

دنیا به این بزرگی برای من قفس شد نصیبم ازباغ گل یک مشت خارو خس شد تا خواست چرخ گردون به کام ما بگردد تیری ...

سید مجید

از داغ غمت چشم ترم میسوزد

از داغ غمت چشم ترم میسوزد جاری شده اشک و جگرم میسوزد یک روز تو تشنه ماندی اما آقا عمریست تمام پیکرم میسوزد آن تیر ...

امید خلیلی

رامی

خاطرت میزند هر دم، چو چوبی به سرش به دل غم زده، اما چه شد آن ناز خرش؟! تیز چشمی شده یادت که زند خال ...

تردید

تا که آهنگر بسازد تیغه ی شمشیر را

تا که آهنگر بسازد تیغه ی شمشیر را آه مظلومان ببین و کشته ی تقدیر را هر کسی از بهر خونریزی اگر در جنگ شد ...

سعید محلوجیان

یکی ابرو کمان گشت و دگر تیر

یکی ابرو کمان گشت و دگر تیر نفوذ نرگست با او چو زنجیر روان کردی به سویم تیر ابروی به بند غمزه ات دل گشته ...

Top