آرشیو برچسب : ثالوث

بتول قلمی

اختر ارشد من

اختر ارشد من پیاله ی ثانیه را شمرد وثالوث ثبوت ثریا گونه مثل حاءیر سقیم وآرام رعشه ی سکویش را بردوش نهاد ودردیار یار سکونت ...

بتول قلمی

تبلور نگاه تو

تبلور نگاه تو مرا چون تبصبصی حرام کرد قلمی *** تبحر ثریایی تو ثالوث قلب من است امتیاز این کاربر 577 و از اعضای عادی ...

Top