آرشیو برچسب : جلاد

حسین حاجی آقا

وای برمن

وای برمن وای برمن چه ترسی بود در نگاهت از این دیوانه مردی که ساز بدی می نوازد درعشق وای برمن وای برمن دراین دریای ...

محبوبه رمضانی

آزادی

آزادی! ای مادر سوالهای بی جواب خط فاصله ی اندیشه های ناب باردار توایم ، کی زاده می شوی؟ چگونه پاسخ خواهی داد آینده ی ...

Top