آرشیو برچسب : جنون

مسعود کاویانی

خاطره

کوله باری از یه دنیا خاطره رو دوشمه کادوی اخر همونی که همش میپوشمه رفتی و درد و غم و حسرت فقط همخونمه عکسای با ...

طلعت خیاط پیشه

دست و بالم بسته است

دست و بالم بسته است رشته ی الُفت زهم بگسسته است هر کسی با ساز خود ساز ِ جدایی می زند روبرو دیوار ِ سنگی ...

تردید

آتش عشق تو چون زبانه کشد

فاصله می کشد چشم ما را به خون تا کجا فاصله تا به کی این جنون کی زمان فراق از تو پایان رسد خسته ام ...

تردید

هوای وصل تو امشب گسست عقل و عنانم

هوای وصل تو امشب گسست عقل و عنانم جنون وصلـت جانان گرفت تاب و توانم سراب وصل تو هر شب طهارت دل ما شد نگاه ...

بابک چترایی

پاییز!

داری به وادی جنون می کشی مرا پاییز!! این رسم تو و حال وهوای توست میخواهمت بخدا،ای فصل عاشقانه ها دلهای عاشقان زمینی فدای توست ...

بابک چترایی

کاش!

کاش در تیره شب خلوت من شبچراغ رخ تو میتابید کودک دلشدۀ پیکر من در بر سینۀ تو می خوابید کاش آن غنچۀ شاداب لبت ...

بهنام پورانی

عشق و جنون

مختصر میگویم از عشق و جنون از عین و شین و قاف و جو و نون از پریچهری که باز آید به دل از دلی ...

Top