آرشیو برچسب : جیب

آرزو نوری

ژاکت

تنها یک جیب دارد ژاکت راه راه من و تمام زمستان دست راستم بیرون می ماند همان دستی که سالیان سال در دست تو بود ...

میترا خان آبادی

و عشق

و عشق می گویند بی محابا می تازد برهجوم فاصله ها یی که سیاهند یا جیبهایی که سرانگشتان نازکت را در بی رحمی خاموش تنهایی ...

سید علیرضا رئیسی گرگانی

گفتاری بیهوده

دوش در میخانه فرمودی تو پیر ِ می فروش خوردن می کیف دارد با نی ِ نوشابه نوش یا که فرمودی تو : بین عشق ...

Top