آرشیو برچسب : حس مشترک

ناصر یوسف نژاد

حس مشترک

هرجا که خراب می شود آنجایم تا بخشی ازین خرابی آباد کنم حتی شده یک نفس، دمی، یک ذره قلبی که شکسته را کمی شاد ...

رعنا امیریان

بیا…

بیا به روی دلم شعر کن ترکها را شبیه قافیه کن حس مشترکها را بیا که باطن من نیست آنچه می بینی برای دیدن من ...

Top