آرشیو برچسب : خداوند

فرشاد خدائی

می شود جام می و معشوق در سجاده باشد …

می شود جام می و معشوق در سجاده باشد در نمازت بوسه ی معشوق و جام باده باشد خوب می شد در پی تکبیرة الاحرام ...

فرشاد خدائی

همراهم بیا

(هر چه داری بگذر و بگذار و همراهم بیا) بگذر از دیروز لاکردار و همراهم بیا جز من و تو خوب من اینجا کسی همراه ...

سید مجید

بنده عاصی خداوندم

بنده عاصی خداوندم مثل زندانیان دربندم داغ هجران به سینه ام مانده کوه دردم اگرچه میخندم امتیاز این کاربر 736 و از اعضای عادی می ...

افسانه ایرانی

ایران گریست

خدایا رحمی بنما تا … چشمهایمان بیش از این نبارد ایران توان این غم را ندارد … — با آرزوی نجات حادثه دیدگان #پلاسکو (۳۰ ...

حسین میر قاسمی

گله مند

یا رب بنما کرم تو گاهی با گوشهٔ چشم چپ نگاهی آنسان که گذشتی از مرادم بگذر ز خطا و هر گناهی هرجا قدمی به ...

خدامراد شفیعی سامانی

ای به چشم پنهان ودردل جاودان

ای به چشم پنهان و دردل جاودان ازتواینگونه دوگیتی شد عیان ازتوموجود و جهان گشته پدید این دوهستی ازتو و ما در گمان عقل نمی ...

حسین میر قاسمی

معبود

به نام خدایی که برگٍل دمید و زان گٍل بیاورد آدم پدید خدایی که از آب ناپاک خلق تمیز و طهیر و نحیف آفرید خداوندگاری ...

عنایت اله کرمی

مشق عشق

سفر کردم به جایی درجوانی برای درک عشق و مهربانی به جایی که گل و پروانه باشد شراب و سنبل و پیمانه باشد به آنجایی ...

علی روح افزا

دلبران

دلبــــران گـاهـی چــــو گیســـو را معطــر می کنند خــــونِ دل در سیـنـه هـــا ماننـد خنـجـــر می کنند زاهــدان جــام ریــا از نـــو بـه سـاغـــر می ...

علی روح افزا

جام چشم

ای روی تـو بهاری ، از هـر بهار خوش تر چشمت زند شراری ، از هر شرار خوش تر از جامِ چشمِ مستت بینی چنان ...

نرگس بهارلویی

به نام خداوند

به نام خداوند عشق و یقین به یکتا نگارین ماه و زمین به آنکه درونم نهاده ست دل به منت بفرمود و جان داده گل ...

عنایت اله کرمی

مناجات

خدایا من تورا هرآنه دیدم سحرها وشب وروزانه دیدم میان باغ وبستان ومزارع سرکوه وکمر، درخانه دیدم کنار کودکان کاروزحمت پناه قوم بی کاشانه دیدم ...

تردید

ز محراب ریا بیش از می و زنار می ترسم

ز ترک ساغر و ساقی مگو بسیار می ترسم نه مایوسم ز لطف حق نه از اغیار می ترسم برون خواهم شد از قالب به ...

تردید

خداوندا مقدر کن کنار و بوس یاران را

خداوندا مقدر کن کنار و بوس یاران را تمنا می کنم هر دم صلاح بردباران را ریاکاران زاهد را صفای باطنی نبود به هر فرصت ...

سعید محلوجیان

ما جز به وصل تو راضی نمی شویم

ما جز به وصل تو راضی نمی شویم وگرنه هیچ وارد این بازی نمی شویم با خیره گان مهر و حرف جمال ماه؟ ما راهی ...

حمید حمیدی زاده

تقدیم به همه کودکان بی پناه در استانه سال تحصیلی جدید

خدایا یک بغل لبخند بفرست از آغوشت کمی پیوند بفرست در این دوران سرد بی پناهی ز دستانی که پر مهرند بفرست امتیاز این کاربر ...

بهنام پورانی

اشرف مخلوقات

و خدا انسان و جان را آفرید روح را بر جان انسان بردمید عاقبتت را او دو راهه کرده است سوی دوزخ سوی الله کرده ...

ستار کعبی

یارب

یارب مرا یاری مده : چونکه توخود یار منی عاشقو غمخواری مده : چونکه تو دلدار منی از عشق تو هیران شدم: چون کودکی گریان ...

Top