آرشیو برچسب : خراب

بتول قلمی

زلزله

زلزله این خراب واویلا آن آن یک لحظه می کند بیداد داد داد داد چه نسبت است بین سکوت وزلزله ها چرا زمین پر شده ...

ناصر یوسف نژاد

حس مشترک

هرجا که خراب می شود آنجایم تا بخشی ازین خرابی آباد کنم حتی شده یک نفس، دمی، یک ذره قلبی که شکسته را کمی شاد ...

طلعت خیاط پیشه

این خانه ی بیکسی خراب خواهد شد

این خانه ی بیکسی خراب خواهد شد زنجیری بغض ِ اضطراب خواهد شد سر فصل ِ تمام ِ زندگی سر سبزیست با دست ِتو هر ...

عنایت اله کرمی

چه می خواهی

توقصرقلب مرا چون خرابه کردی رفت ازین خرابۀ بی سقف و در چه می خواهی تمام بال و پرم را شقاوت آتش زد ازین پرندۀ ...

علی محمد برادران

عهدجوانی

چشمان توآلوده ترازجام شراب است با ناز نگاه تودلم مست وخراب است گر باز ببینم رخ وسیمای دل افروز این دیده چنان ابر بهاری پرآب ...

سیامک حیدری اقدم

آب دریا

ﺁﺏ ﻭ ﺩﺭﯾﺎ ﻭ ﺍﻓﻖ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮐﻢ ﺷﺪ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺑﺸﺪ ﻏﺮﻕ ﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺻﺪﭘﺎﺭﻩ ...

Top