آرشیو برچسب : خطا

بتول قلمی

خطا نکرده دلم که حر در آید باز

خطا نکرده دلم که حر در آید باز بیا که از نفست جان من درآید باز زجلوه روی ماهت دو چشم من گریان نگه زبرق ...

محبوبه رمضانی

تهران غرق در آلودگی

شهر من فریاد کن عاشقی ها را زنو بنیاد کن شهر من شهر غبار و دودها شهر من شهر عبورو بوق ها شهر من آن ...

سعید خرسند کاظمی

سراب

ای تو که در سجده و نماز منی ذکر تو بروی لبان من است جام شراب و اتش سیگار منی حلقه دود دور گردن من ...

فرشاد خدائی

خود کرده را تدبیر نیست

برد از کفمان حادثه ای حاصل مارا محصول نشاط و طرب محفل مارا هر مشکل ازین حادثه تاوان خطائیست اعجاز مگر حل کند این مشکل ...

Top