آرشیو برچسب : دهه فاطمیه

ستار کعبی

باز آتش

باز آتش با زبانه با شرر های فراوان میخورد بر درب خانه هیزم آرد روی آتش محسن ۶ماهه ای بود میخ در بود آن لگد ...

Top