آرشیو برچسب : دیوونه

مسعود کاویانی

دیوانه

دیونه ی موندن کنارت بودم و حالا زنجیر تنهایی منو از تو جدا کرده هر لحظه میبینم رسیدم اخر قصه هر لحظه روزای من تصویری ...

محبوبه رمضانی

حسم بهم میگه که برگشته

حسم بهم میگه که برگشته دستش پر از گلهای بابونه اس میدونه حکم رفتنش مثل اعدام ی جانی یه دیوونه اس حسم بهم میگه که ...

بهنام پورانی

کجایی …

هرشب میبینم خوابتو تو رویاهام غرقت میشم تو نیستی و نمیبینی دارم غرق عذاب میشم هر شب میبینم خوابتو میسوزم از نبودنت کجایی و نمیدونم ...

Top