آرشیو برچسب : رسیدن

سلدا

در زمستانت …

بس که قلبم از رسیدن خوانده است جای چشمم روی ساعت مانده است همچو برفی بارش چشمان من رد پاهای تو را پوشانده است در ...

محبوبه رمضانی

لحظه رسیدن

لحظه رسیدن نزدیک است! دهان پرستوهای خانه مادربزرگ بازمانده جیغ میکشند برای دیدنت. امروز وقتی به خانه آمدم تورا دیدم؛ دیدم درگوشی با بهارنارنج حرف ...

Top