آرشیو برچسب : رنج

حسین حاجی آقا

چه خطی می کشدرنج های من

چه خطی می کشدرنج های من بر قلب دردآلود تو وقتی نگاهم برقلب خط خطی توافتاد شرمنده شدم از خط های خودم امتیاز این کاربر ...

تردید

آن روزگار

هیچت خبر رسید از آن روزگار که از رنج دوریت به پیمانه می زدیم هر صبح و ظهر و شام به شوق رسیدنت آسیمه سر ...

احمدرضا خان محمدی (الف-راهی)

با کَپَرها

میانِ سوگواری و نوشِ گَرِته ی هامون، با شعله های پَس پَسانه ی «شهاب ها» می بینم ، چسان امیدهایم را یاس می پوشد. اینک ...

منصور دادمند

رنج مور

موری دیدم بی دست و پا به راه دانه به دهان خیزان خندان به راه مور بر هر رنجش خنده بر نیک بود زیرا که ...

Top