آرشیو برچسب : رهایی

علی رضا مفتخرزاده

به دنبال رهایی …

قفلی را بر قلبم بستند فاجعه ای به وسعت یک دلتنگی در من کلید خورد و من به دنبال گشودن قفل دلتنگی هایم به دنبال ...

احمد علی ایرانپور

شعر رهایی

به نام آنکه ظلمت را بسوزاند رهایی در دل گلها برویاند به نام خالق آزادی من برست از بندگی هم روح و هم تن به ...

Top