آرشیو برچسب : رویایی

سلدا

در زمستانت …

بس که قلبم از رسیدن خوانده است جای چشمم روی ساعت مانده است همچو برفی بارش چشمان من رد پاهای تو را پوشانده است در ...

علی حاتمیان

کجایی…؟

باز من و این دلتنگی مدام، باز دستی زیر سر و چشم به آسمان… کجایی؟؟؟ مرا به روزهای پیش رو امید نیست؛ فریاد … فریاد… ...

Top