آرشیو برچسب : ریه

سعید خرسند کاظمی

شدم عین طهرون آلوده

شدم عین طهرون آلوده… دو رو برم، بنبسته تهش آزادی… چند تا پیاده رو با تو فاصله است… زیر کدامین ایستگاه مترویی… نفس کم آوردم، ...

آرزو نوری

سرفه

تو با ریه هایت حرف می ­زنی سرفه­ های بلند … سرفه­ های کوتاه … و درختان دود زده گفته های تو را تکرار می ...

Top