آرشیو برچسب : زمانه

طلعت خیاط پیشه

چاوش ِ زمانه بی قرار ، آمده است

چاوش ِ زمانه بی قرار ، آمده است مشتاق ِ شکفتن ِ بهار آمده است در سفره ی افطار ِدلی مهمانی ست گلبانگ ِ درا ...

علی رضا مفتخرزاده

بازی زمانه

غافل شد از بازی های این زمانه! قانع شد به افکار مسموم! گرفتار شد در طوفان حوادث! حادث شد حادثه ای دردناک! امتیاز این کاربر ...

عنایت اله کرمی

چه می خواهی

توقصرقلب مرا چون خرابه کردی رفت ازین خرابۀ بی سقف و در چه می خواهی تمام بال و پرم را شقاوت آتش زد ازین پرندۀ ...

علی محمد برادران

گل وپوچ

درذهن خود پرورده بودم روزی گل وپوچ عشقمان گل میشود رفتی وزمانه به من گفت نان بیار کباب ببر بعد رفتنت از زمانه تَس میخورم ...

عنایت اله کرمی

من و سمانه

من یک شب با سمانه تنها بودم پنهان زنگاه و حرف تن ها بودم فارغ ز هیاهوی برون از خانه احساس غرور و ما و ...

مهدی اکبری شیکلی

عاشقتم ای زندگی

زندگی عاشقتم خودت این وخوب می دونی پرو بال من میشی که عزیزترازجون می مونی بیا ببین حال منواین حال واحوال منو نگاه دل خسته ...

سعید محلوجیان

شوق پایان غم که ابراز می شود

شوق پایان غم که ابراز می شود دوباره چشم خیس و کمی ناز می شود و از خجالت این گریه ی لب خند سر، سربه ...

Top