آرشیو برچسب : سرسبز

احمد علی ایرانپور

همیشه سرسبز

ای تو همیشه سرسبز ای تو همیشه پرواز ای خاطر شبانه ای روح شعر و آواز من شاعر قدیمی نو گشته ای تو هر بار ...

طلعت خیاط پیشه

بید مجنون

تو برام خیلی عزیزی مثل ِ یک هوای تازه مثل ِ یک بهار ِسرسبز که به غصه ها میتازه موج ِ پر شوری نشسته در ...

موسی عباسی مقدم

یکبار دیگر گریه کن

یک بار دیگر گریه کن این دشت لوتم را سرسبز کن با اشکهایت ماه اوتم را سنتورها پوسیده اند اینروزها حتی باران چشمت خاک بر ...

Top