آرشیو برچسب : شعری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا

سجاد صادقی

در مدح شما شعر هم کم دارد

در مدح شما شعر هم کم دارد هر لحظه بقیع با خودش غم دارد هروقت که نامتان برده شود امروزه بسیار برای شیعه مرهم دارد ...

سجاد صادقی

فاطمه

در ظلمت شب شهاب بودی بانو آیینه ی آفتاب بودی بانو در چشمه ی خونین دو چشمان علی پیمانه ی نور ناب بودی بانو — ...

ستار کعبی

باز آتش

باز آتش با زبانه با شرر های فراوان میخورد بر درب خانه هیزم آرد روی آتش محسن ۶ماهه ای بود میخ در بود آن لگد ...

افسانه واقعی ( افسون )

قدِ مهتابِ شبم ، در قد و قامت ، شده خم …

روی پیراهن شب ، نقشِ جنون خواهم زد رنگِ ماتی زِ پیِ ، قطره یِ خون خواهم زد چشمِ بی تابِ گل از ، دستِ ...

Top