آرشیو برچسب : شمیم

علی محمد برادران

پر میزنم بسویت در خواب و در ترانه

پر میزنم بسویت در خواب و در ترانه شاید تمام گردد … درد دل شبانه میترسم از زمانی ,آنکه اجل بگوید وقت تو هم تمام ...

عنایت اله کرمی

شمیم عود

اگر نوای ناله مرغان ز باغ می آید اگر هوای ابری و بوی فراق می آید اگر بجای نغمه قمری ز بام همسایه صدای زوزه ...

احمد علی ایرانپور

ابر

آشنا بوی دیارم میرسد ابر دیده شهر و باغم میرسد قطره قطره میچکاند اشک شوق همچو می نم نم به داغم میرسد مست از این ...

Top