آرشیو برچسب : شور

احمد علی ایرانپور

همیشه سرسبز

ای تو همیشه سرسبز ای تو همیشه پرواز ای خاطر شبانه ای روح شعر و آواز من شاعر قدیمی نو گشته ای تو هر بار ...

موسی عباسی مقدم

رفتی تو وحکم رفتنت زوری نیست

رفتی تو وحکم رفتنت زوری نیست تلخ است کمی ولی به این شوری نیست برگرد به خانه روشنایش هرچند اندازه یک چراغ زنبوری نیست امتیاز ...

سید علیرضا رئیسی گرگانی

شیرین

زیبای من چه زود زرد شدی آنقدر نمک ریختی تا شور زندگیم را شیرین کردی اما هنوز با این همه شیرینی دلم شور تو را ...

Top