آرشیو برچسب : شیطان

میرعبدالله بدر

سرگردان

در کوچه و پس کوچهِ ی تقدیر خم و پیچم یک عمر در آیینه ی تدبیر خم و پیچم تا بار خطا نقش زمین کرد ...

ابراهیم نصیری

یک کوچه دور از خانه ما

یک کوچه دور از خانه ما،یک زن و یک مرد به جرم زنا،زیر چوباتون چند مرد سیاه،به هزار ناله و آه، به همین جرم و ...

حسین میر قاسمی

ایمان

گر خدارا چترخود دانی چه باک آسمان بارد چه باران وچه خاک ور تو را شیطان نماید رهبری رانده شی از جنت ویزدان پاک امتیاز ...

نرگس بهارلویی

مثنوی دل

گفتم ای ساقی که حسرت میکشم خواری و رنج و مذلت میکشم گفت مار ا باز هم نشناختی بازی عشق و محبت باختی گفتمش من ...

احمد علی ایرانپور

شیطان لخت

از گوشه های پرچین کم کم سرک برآورد شیطان لخت پاییز برگ از درخت ستاند و از این سرا جوانی باقی نمانده اینجا جز برگ ...

Top