آرشیو برچسب : عاصی

سید مجید

بنده عاصی خداوندم

بنده عاصی خداوندم مثل زندانیان دربندم داغ هجران به سینه ام مانده کوه دردم اگرچه میخندم امتیاز این کاربر 736 و از اعضای عادی می ...

فضل علی

مناجات نامه

الهی پناهی تو هر بی پناهی امانم ده این گونه در بی پناهی الهی تو درمان گری روح من را تو تنها معطر کنی هر ...

میترا خان آبادی

تو تمام شدی

کسی انگار دستهای مرا به دیروز گره زده است وقرارم را به فردا شاید ،باید کاری کنم خاطره ی نگاه آواره ی تو را که ...

Top