آرشیو برچسب : عهد

تردید

ببخشا (تصنیف)

من امشب چون غنچه ای زردم نمی پرسی از غم و دردم به شب های دلخوشی سوگند به اشکی کز دیده آوردم به فریاد قلب ...

حسین میر قاسمی

معرفت

چو طایی گرنمایی خرج مهمان بگردد بنده ات، با عهد و پیمان بگردی چون همی مفلوک ومفلس غریب و آشنا گردیده پنهان امتیاز این کاربر ...

تردید

در رکاب « صائب »

ساقیا گو تا به کی اشک فراوان ریختن در فراقت خون دیده باید آسان ریختن جان عاشق چون سپندی شد بروی آتشت آتشت باید خرید ...

فرشاد خدائی

من اگر به خود بیایم

تو به هر دلیل باید سَرِعهد خود بمانی نخوری فریب شیطان ندهی به او امانی نه ز دین خود درآئی که روی به دین دیگر ...

Top