آرشیو برچسب : غمخوار

بتول قلمی

پرستار

پرستار  شب  همه  خواب و  تو  بیدار همه  غم  می خورند اما تو  غمخوار تنت  خسته  و دستا نت به   بیمار چه  روزی را  زدند  ...

فضل علی

یار

هما گفتم که با من یار باش که گر همراه نی غم خوار باش مرا این ذهن شیدا یاری نیست ز سر مستی که هوشیاری ...

Top