آرشیو برچسب : غنچه

تردید

ببخشا (تصنیف)

من امشب چون غنچه ای زردم نمی پرسی از غم و دردم به شب های دلخوشی سوگند به اشکی کز دیده آوردم به فریاد قلب ...

عنایت اله کرمی

چی می شد

چی می شد پنجره های خونه ها رو به باغای بنفشه وا می شد به روی پرنده های بی پناه برای خوردن افشه وا می ...

تردید

وصف العیش نصف العیش

دهنت غنچه ی شب بوست پریشان بانو چه ظریفست چه خوشبوست پریشان بانو داغی گونه ی تو سخت به تب آلودم تب ما داغ پری ...

نرگس بهارلویی

در سینه غمی نهفته دارم

در سینه غمی نهفته دارم بر لب سخنی نگفته دارم هرگوشه ی این سرای ویران یک سنگ صبور خفته دارم از غربت و دوری تو ...

امید خلیلی

جاده در دست تعمیر!

مردمان تسلیم تقدیرند رفیق اشک ها،سیلی سرازیرند رفیق آخرین دم های دلخوش با تو بود بعد تو دم ها نفس گیرند رفیق باغبان دل تو ...

Top