آرشیو برچسب : قاصدک

احمد علی ایرانپور

همیشه سرسبز

ای تو همیشه سرسبز ای تو همیشه پرواز ای خاطر شبانه ای روح شعر و آواز من شاعر قدیمی نو گشته ای تو هر بار ...

سعید محلوجیان

نسیمِ مهر

خوابیده ام در کنار پنجره های باز عصر با یک قاصدک که از نفس های من می رمد. طراوتی در هواست و پاییز هر از ...

علی محمد برادران

گذشت

اززمانی که زدلدارنیامد خبری بس چه سوزی به دل افتادوبه جانم شرری عاشق طره گیسوی نگارم بودم قاصدک دیرزمانی است نیامد خبری دیگرآن شورونشاطم زکفم ...

آنیا

دلتنگتم

گاهی آنقدر دلگیرم که تمام قاصدکها روانه اتاقم میشوند صورتم را نوازش میکنند آه میکشم با هر دمم برایت سوغات میفرستم امتیاز این کاربر 2592 ...

آنیا

کوچ

من به پایان سفر نزدیکم خبر از خنده دلگرم پرستوها است. قاصدکها همه شیدا شده اند خبر بی خبری در دل این شهر، طنین انداز ...

آنیا

قول بده

قول بده اگر روزی من نبودم! تمام گلها را برای پروانه ها شاداب نگه داری. همه سقفها را برای باران شیروانی کنی. تمام چراغهای خیابان ...

ستاره امیدی

قاصدک پیر…

خبر بده ای قاصدک پیر که دشنه ای سرخ مرا فرا گرفته است و بودن به بهانه ماندن زیستنی سخت است و کبودی صورت خسته ...

رعنا امیریان

بیا…

بیا به روی دلم شعر کن ترکها را شبیه قافیه کن حس مشترکها را بیا که باطن من نیست آنچه می بینی برای دیدن من ...

Top