آرشیو برچسب : قصر

عنایت اله کرمی

چه می خواهی

توقصرقلب مرا چون خرابه کردی رفت ازین خرابۀ بی سقف و در چه می خواهی تمام بال و پرم را شقاوت آتش زد ازین پرندۀ ...

میلاد داوری

فریاد

یوسف بلند و با قامتی راست قدم بردار هیچ کس تو را مأخذه نخواهد کرد اصلا مردمان این حوالی فریاد را گوش نخواهند داد به ...

ستاره امیدی

انتظار

قصری که تو در دلم بنا کرده ای ستونهای آن از جنس محبت است ودیوارهای آن شوق زیستن. وسقف آن فرمان ابدیت. در این دنیای ...

Top