آرشیو برچسب : قفل

علی رضا مفتخرزاده

به دنبال رهایی …

قفلی را بر قلبم بستند فاجعه ای به وسعت یک دلتنگی در من کلید خورد و من به دنبال گشودن قفل دلتنگی هایم به دنبال ...

حامد احمدی

غنی سازی

باطل شده ایم چون سنگ پاره ای که فرو رفت، نگاره ای در آب و خود زنی در انتخاب رنگ تا نتغ از برای ما ...

سعید خرسند کاظمی

من و تو

دوباره من و تو دستت روی موزیک میچرخه روی پیانو چه قشنگه زندگی با تو این اخره عشقه دوباره من و تو با هم کنار ...

Top