آرشیو برچسب : مردانگی

سید مجید

از داغ غمت چشم ترم میسوزد

از داغ غمت چشم ترم میسوزد جاری شده اشک و جگرم میسوزد یک روز تو تشنه ماندی اما آقا عمریست تمام پیکرم میسوزد آن تیر ...

الهه معین زاده

ضمیر غائب

تو در ناخوادآگاهِ من همیشه ضمیر ِغایبِ استمراری که در آینده اتفاق خواهی افتاد. و بر جاده ی نا مرتبِ افکارم سرازیر خواهد شد الفبای ...

بهروز حبیبی

تارِ ایمان ، پودِ عشق

در جهانی عاری از ایمان و عشق معرفت را می شود ارزان فروخت داغ ننگ اندر جبین و سر بلند دیده بر چشمان یک رجّاله ...

Top