آرشیو برچسب : مرغ

علی محمد برادران

پر میزنم بسویت در خواب و در ترانه

پر میزنم بسویت در خواب و در ترانه شاید تمام گردد … درد دل شبانه میترسم از زمانی ,آنکه اجل بگوید وقت تو هم تمام ...

عنایت اله کرمی

هزیمتِ برکه را لحاظ کنیم

نوای هم نفسی جز عسس نمی آید نسیم زندگی از این قفس ، نمی آید پیام روح نوازی ، ز کس نمی آید بیا که ...

طلعت خیاط پیشه

چون مرغ ِ شکسته بال و پَر در قفسم

چون مرغ ِ شکسته بال و پَر در قفسم دیوار ِ قفس ، بریده راه ِ نفسم ای قدرت ِ مافوق ِ توانایی ما بگذار ...

علی محمد برادران

مطرب دل

مطرب دل باز دلم ساز کرد ناله تنبورو دف آغازکرد نام علی شد به سر مجمرش وای از این سوز وگداز وغمش بانظرش هردو جهان ...

احمد علی ایرانپور

گره کور

لایق بوسه و راهی که به فرسنگ نمود جور عشق و دل خون بود که زر سنگ نمود جلوه خوب که در عالم امکان بکند ...

سید علیرضا رئیسی گرگانی

سنگک بازاری

آور بــــــه بــــــرم اُمـلــت در خانــه اگـــر داری ای همســــَـــــرَکِ خـــــــوبم با خنده نه با زاری ریحون و تره ،سیــــری ، سیر سرکه بُوَد بهتر ...

Top