آرشیو برچسب : ممنوعه

زیبا آصفی ( آمــین )

بوسه

۱ «بوسه» بوسه میزند پاهای برهنه ا بر ماسه های داغِ ساحلِ رویاها ۲ «سایۀ روی دیوار» سایۀ غم انگیز لبخند تلخم نقش چندش آور ...

Top