آرشیو برچسب : ممنوعه

یاسمین نجف آبادی

قرار

وامروز روز قرار بود، حوا با هراس بسیار میوه ی ممنوعه را چیده بود وبه سمت آدم تعارف کرد… ومن به چشم دیدم لحظه ای ...

زیبا آصفی ( آمــین )

بوسه

۱ «بوسه» بوسه میزند پاهای برهنه ا بر ماسه های داغِ ساحلِ رویاها ۲ «سایۀ روی دیوار» سایۀ غم انگیز لبخند تلخم نقش چندش آور ...

Top