آرشیو برچسب : موریانه

بتول قلمی

من ازپشت درهای بسته

من ازپشت درهای بسته شنیدم صدای نفس موریانه هارا که می چریدند و گاه می دویدند و خسته می شدند لختی قدم می زدند . ...

سایر شاعران و نویسندگان

بیکرانه‌ها

چگونه رود می‌رود به سمت بیکرانه ها که ابر گریه می‌کند برای رودخانه ها پرنده غافل است از این‌که تندباد می‌رسد وگرنه باز هم بنا ...

Top