آرشیو برچسب : نبض

سلدا

تازیانه

تازیـانه می زند نبـض نفس هـای تو آرامـِ مرا… روح از تنم روانه میکند این همه عاشقــانه ها… من به تکرار تماشــای رخ ات دل ...

Top